Privacyverklaring

1. Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

 1. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website https://www.gevenhout.nl/. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking kunnen hebben, bijvoorbeeld Naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.
 2. De verantwoordelijke persoon in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU is: Geven Holzhandel GmbH, Industriestraße 58, 47652 Weeze, vertegenwoordigd door algemeen directeur Daan Johannes Arnoldus Geven. De contactpersoon voor gegevensbescherming is mevrouw M. Martensen (e-mail: info@gevenhout.nl, telefoon: +31 (0) 85 401 0062 / +49 (0) 3222 1097 80 )
 3. Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail, telefonisch of via een contactformulier, zullen wij de door u verstrekte gegevens (bijv. Uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) opslaan om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan ​​nadat deze niet meer hoeven te worden opgeslagen, of we beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplicht is.
 4. Als we gecontracteerde dienstverleners gebruiken voor afzonderlijke functies van ons aanbod of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder in detail informeren over de respectieve processen. Ook vermelden we de gespecificeerde criteria voor het bewaartermijn.

2. Uw rechten

 1. U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
 • recht op informatie,
 • recht op correctie of verwijdering, mits geen wettelijke bewaarplicht.
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.
 1. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.
 2. Om uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met paragraaf 1, volstaat een eenvoudig bericht per e-mail: info@gevenhout.nl of naar ons postadres: Geven Holzhandel GmbH, Industriestraße 58, 47652 Weeze.

3. Verzameling van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt

 1. Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij enkele gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen o.a. Datum en tijd van het verzoek, Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke pagina) en Toegang tot status / HTTP-statuscode.
 2. Naast de bovengenoemde gegevens worden bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar de plaats stroomt die de cookie plaatst (in dit geval wij). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.
 3. Gebruik van cookies:
  a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:
  Tijdelijke cookies (zie b)
  Permanente cookies (zie c).

  b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit omvat met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.
  c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt cookies op elk moment verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.
  d) U kunt uw browserinstellingen configureren volgens uw wensen en bijv. B. weigert de acceptatie van cookies van derden of alle cookies. Wij wijzen u erop dat u wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
  e) Wij gebruiken cookies om u bij volgende bezoeken te kunnen identificeren als u een account bij ons heeft. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

4. Verdere functies en aanbiedingen op onze website

 1. Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Om dit te doen, moet u meestal aanvullende persoonlijke gegevens verstrekken die we gebruiken om de betreffende service te verlenen en waarvoor de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn.
 2. In sommige gevallen gebruiken we externe serviceproviders om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gemaakt, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

5. Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

 1. Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk moment intrekken. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt.
 2. Als we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is met name het geval als de verwerking niet vereist is om een ​​contract met u uit te voeren, wat we in de volgende beschrijving van de functies zullen beschrijven. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar vragen wij u om uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, of u wijzen op onze dwingende redenen die bescherming verdienen op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.
 3. Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:
  E-mail: info@gevenhout.nl
  Per Post: Geven Holzhandel GmbH, Industriestraße 58, 47652 Weeze

6. Gebruik van onze webshop

 1. Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken. Verplichte informatie die nodig is voor het verwerken van de contracten is wettelijk opgedragen; verdere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de gegevens die u verstrekt om uw bestelling te verwerken.
  U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken waarmee we uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige aankopen. Wanneer u een account aanmaakt, worden de door u verstrekte gegevens herroepbaar opgeslagen. U kunt altijd alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, in het klantengedeelte verwijderen.
  Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio of om u e-mails met technische informatie te sturen.
 2. Vanwege commerciële en fiscale vereisten zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende tien jaar te bewaren. Na twee jaar zullen we de verwerking echter beperken. Uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. Het bestelproces is gecodeerd om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen.

7. Gebruik van Google Analytics

 1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
 2. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
 3. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te gebruiken die beschikbaar is onder de volgende link. Downloaden en installeren het van:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
 4. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat persoonlijke verwijzingen kunnen worden uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens kunnen worden gekoppeld aan een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.
 5. We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken kunnen we gebruiken om ons aanbod te verbeteren en voor jou als gebruiker interessanter te maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG.2
 6. Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/, evenals de gegevensbeschermingsverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

8. Gebruik van plug-ins voor sociale media

 1. We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: [Facebook, LinkedIn, Pinterest en Instagram]. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de plug-in providers. In het geval van Facebook wordt het IP-adres volgens de betreffende provider in Duitsland onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden uw persoonlijke gegevens naar de betreffende plug-inprovider verzonden en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider met name gegevens verzamelt via cookies, raden wij u aan alle cookies te verwijderen met behulp van de veiligheidsinstellingen van uw browser.
 2. We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsactiviteiten, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die zijn verzameld door de plug-inprovider.
 3. De plug-inprovider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en / of het op behoeften afgestemde ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hoewel u hiervoor contact moet opnemen met de respectieve plug-inprovider. Via de plug-ins bieden we je de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor jou als gebruiker.
 4. De gegevens worden doorgegeven ongeacht of u een account bij de plug-inprovider heeft en daar bent ingelogd. Als u bent aangemeld bij de plug-inprovider, worden uw door ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw account bij de plug-inprovider. Als u de pagina bijvoorbeeld koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo voorkomt dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-inprovider.
 5. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers die hieronder worden vermeld. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen.
 6. Adressen van de respectievelijke plug-in providers en URL met hun gegevensbeschermingsinformatie:
  a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php ; Meer informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084 , http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
  Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
  b) LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland,
  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL
  c) Pinterest (Pinterest Inc., 808 Brennan St., San Francisco, CA 94103, VS; informatie over gegevensbescherming: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy)
  d) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS, https://help.instagram.com/155833707900388/.

9. Gebruik van Google Tag Manager

 1. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags via één interface kunnen beheren. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein. De tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is gemaakt op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.
  U kunt Google toestemming vragen om bepaalde productgegevens (bijv. Uw accountgegevens) te delen met andere Google-producten om bepaalde functies te activeren, bijv. B. om de toevoeging van nieuwe tags voor het bijhouden van conversies voor AdWords te vereenvoudigen. Bovendien bekijken de ontwikkelaars van Google van tijd tot tijd informatie over productgebruik om het product verder te optimaliseren. Google zal dit type gegevens echter nooit zonder uw toestemming aan andere Google-producten doorgeven.
 2. Zie voor meer informatie de gebruiksrichtlijnen voor dit product: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

10. Gebruik van GA AUDIENCE

 1. Onze website maakt gebruik van GA Audience, een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: GA Audience). GA Audience maakt onder meer gebruik van cookies die op uw computer en andere mobiele apparaten (bijv. Smartphones, tablets etc.) worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de bijbehorende apparaten mogelijk maken. De gegevens worden gedeeltelijk geëvalueerd op verschillende apparaten.
 2. Google Audience krijgt toegang tot de cookies die worden aangemaakt bij het gebruik van Google Adwords en Google Analytics. In het kader van het gebruik kunnen gegevens, in het bijzonder het IP-adres en gebruikersactiviteiten, naar een server van Google Inc. worden verzonden en daar worden opgeslagen. Google Inc. kan deze informatie aan derden verschaffen indien dit wettelijk verplicht is of indien deze gegevens door derden worden verwerkt.
 3. U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens (in het bijzonder uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of door een tool zoals ‘NoScript’ te installeren. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door op de volgende link te klikken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) download en installeer de beschikbare browser plug-in.
 4. Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van GA Audience is te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283

11. Gebruik van DoubleClick door Google

 1. Deze website blijft de online marketingtool DoubleClick van Google gebruiken. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Bovendien kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies met betrekking tot advertentieverzoeken vast te leggen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.
 2. Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Google worden verzameld door het gebruik van deze tool en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: door DoubleClick te integreren, ontvangt Google de informatie dat u toegang heeft gehad tot het overeenkomstige deel van onze website of klikte op een van onze advertenties. Als u bij een Google-service bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.
 3. U kunt deelname aan dit volgproces op verschillende manieren voorkomen:
  a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, met name door cookies van derden te onderdrukken zodat u geen advertenties ontvangt van externe aanbieders.
  b) door de cookies voor conversietracking uit te schakelen; door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u verwijdert uw cookies;
  c) door via de link http://www.aboutads.info/choices de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “Over advertenties” te deactiveren, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert ;
  d) door permanente deactivering in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browsers onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin.
  We willen erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van het internet volledig kunt gebruiken.

De exploitatie van de website https://www.gevenhout.nl valt onder:

Geven Holzhandel GmbH
Industriestrasse 58
47652 Weeze

Contact
Telefoon: +31 (0) 85 401 0062 / +49 (0) 3222 1097 80
E-mail: info@gevenhout.nl
USt. nr.: DE265522235
Geven Holzhandel GmbH is ingeschreven in het handelsregister te Kleve (D) onder HRB 9707
USt. nr.: DE265522235

Vertegenwoordigingsbevoegd directeur: Daan Johannes Arnoldus Geven