Belangrijke productinformatie

Belangrijk om te weten:

Geschaafd hout

 • Wij beperken we ons wat betreft planken bij alle sorteringen tot één goede zichtzijde tenzij dit anders is vermeld op de offerte / orderbevestiging. De achterzijde van de plank kan eventueel schaaffoutjes of wals-afdrukken bevatten. Technische beschadigingen van het hout worden door ons uitgesorteerd. Gezonde knoesten, watervlekken, oxidevlekken, kleurverschillen en typische houteigenschappen zijn onbeperkt te accepteren.
 • Enkel geschaafde balken en palen worden standaard op vier zijdes gecontroleerd, aangezien het aannemelijk is dat deze rondom in het zicht kunnen staan.
 • De opgegeven maat is de productiemaat. We behouden ons het recht voor deze hooguit 3% tot 4% kleiner te schaven dan vermeld. Hout is een natuurproduct en afhankelijk van onder andere: de binnenkomende zaagkwaliteit, krommingen in het hout, vochtop- en afname in het hout moet de schaafbank mogelijk wat worden "geknepen" om het product op een goede manier te schaven. Daarnaast kan vochtigheid invloed hebben op de kopmaat (droog- en warm weer geeft krimp).
 • Wij leveren hout op handelslengte. Dat betekent: niet haaks gezaagd en niet op lengte afgekort, vaak met wat overlengte.
 • Het kan voorkomen dat de schaafbank het einde van de plank net niet heeft geraakt. Ook om deze reden raden wij je daarom aan op voorhand niet met de volle handelslengte te rekenen maar om 10 centimeter afval in te calculeren.
 • Schaafwerk ligt bij GevenHout niet kant en klaar op voorraad. Wij produceren dit pas wanneer een bestelling is geplaatst. Om deze reden is het prettig wijzigingen en annuleringen zoveel mogelijk te voorkomen. Controleer dus tijdig of de juiste profielnummers, aantallen en lengtes kloppen. Een orderbevestiging is bindend.
 • Een correcte montage is erg belangrijk. Goede ventilatie, luchtcirculatie achter het hout, ruimte om werkingen van het hout op te vangen, voldoende regelwerk en de juiste bevestiging zijn hierbij vereist.

Ruw hout

Ruw hout is vers uit de stam gezaagd. Door zaagtoleranties en afwijkende droog omstandigheden kunnen er in dit product mogelijk maatafwijkingen en krommingen voorkomen. Wanneer je maatvastheid en rechtheid wenst, zal het hout moeten worden geschaafd. Je dient bij aankoop van ruw hout met de volgende zaken rekening te houden:

 • Maatafwijkingen tot circa 10% op de kopmaat zijn mogelijk;
 • Ruw gezaagd hout heeft in de regel vier rechte en scherpe hoeken welke mogelijk kunnen splinteren c.q. afbreken.
 • Wij doen ons uiterste best hout zonder wandkantjes te leveren, deze mogen echter voorkomen zolang ze niet breder zijn dan 10% van de houtbreedte en niet langer zijn dan 30% van de houtlengte;
 • Gezond spint is toegestaan aan twee zijdes, tot maximaal een derde van de houtbreedte;
 • Gezonde ingegroeide noesten zijn onbeperkt toegestaan;
 • Een ingesloten hart is toegestaan;
 • Draadverloop over het algemeen mag tot 12⁰ afwijken, plaatselijk tot 20⁰;
 • Oxide- en watervlekken evenals mogelijk geverfde markeringstekens op het hout zijn toegestaan;
 • Door UV-straling kan er mogelijk reeds een lichte vergrijzing zijn opgetreden.

Hout typische eigenschappen:

1. Droogscheuren op het kopse vlak

Het hout wordt in handelslengtes geleverd, oftewel niet haaks afgezaagd en niet op lengte afgekort. Wanneer het hout droogt, kunnen er met name op het kopse vlak scheuren ontstaan. Wij raden daarom aan op voorhand niet met de volle handelslengte te rekenen maar 10 centimeter afval in te calculeren. Na het afkorten adviseren we de kopse kanten te behandelen met een sealer om inscheuren zoveel mogelijk te voorkomen.

2. Spinthout

Spinthout is het jonge hout om de kern van de stam en is meestal herkenbaar aan de lichtere kleur van het hout. Spinthout heeft nog niet helemaal dezelfde duurzaamheid en sterkte als de rest van de stam. We streven naar spintvrij hout. Echter: onaangetast spint mag in beperkte mate voorkomen bij de levering van het hout. Een randje spint kleiner dan een derde deel van de plankbreedte en met een lengte van maximaal 60 centimeter is algemeen acceptabel.

3. Inhoudsstoffen en houtstof

Hout dankt zijn duurzaamheid onder andere aan specifieke inhoudsstoffen. Overtollige inhoudsstoffen kunnen echter bij blootstelling aan weersinvloeden worden uitgespoeld (oftewel uitbloeden). Dit kan moeilijk te verwijderen vlekken op omliggende oppervlaktes achterlaten. Dek daarom aangrenzend werk tijdens de eerste fase van blootstelling altijd af. Bij niet poreuze materialen kan je vaak een groot deel van de vlekken verwijderen met een chlooroplossing.
Houtstof kan vrijkomen bij het bewerken van hout, zoals zagen, schuren, boren en schaven. Dit kan geen kwaad en spoelt met een regenbui van het hout af.

4. Oxidevlekken

Vele houtsoorten reageren allergisch op metaal met als resultaat blauwzwarte verkleuringen. Oxidevlekken zijn optisch zeer storend en worden vaak verward met schimmel. De vlekken kunnen met oxaalzuur, een chemische substantie, weer worden verwijderd. We adviseren om deze reden dan ook om altijd roestvast stalen bevestigingsmaterialen te gebruiken.

5. Kleurverschil

Hout is een natuurproduct en daardoor is elk stuk hout uniek. Het kan, bijvoorbeeld vanwege natuurlijk pigment, voorkomen dat planken onderling van kleur verschillen. Zelfs in één plank kunnen verschillende schakeringen te zien zijn. Juist deze eigenschap maakt hout zo levendig en karakteristiek. Door weersinvloeden trekken de kleuren na verloop van tijd bij. Uiteindelijk zal het hout door blootstelling aan UV-straling vergrijzen. Vergrijzing beïnvloedt de levensduur van het hout niet.

6. Scheurvorming

Hout zal, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid, krimpen en uitzetten met mogelijke scheurvorming tot gevolg. Door het drogen van het hout kunnen scheuren ontstaan. Hoe groter de kopmaat des te meer en groter de scheurvorming zal zijn. Dit komt doordat de buitenzijde van het hout droogt (krimpt) terwijl de kern van het hout nog nat is. Dit is hout typisch gedrag dat niet te vermijden is.

7. Noesten en kwasten

Door de groei van een boom zal er kans zijn op zichtbare noesten. Dit is afhankelijk van de houtsoort en groeigebied. Hierbij kan er sprake zijn van gezonde noesten die zijn vastgegroeid in het hout en/of toelaatbare uitvallende noesten. De aangeven kwaliteit bij het hout geeft aan wat de norm is voor de toegestane hoeveelheid aan noesten.

8. Rechtheid

Een (lange) plank zal door droging de neiging hebben krom te trekken en mogelijk zelfs willen torderen. Een plank die aan de langskanten krom is, kan worden gecorrigeerd. Meer informatie hierover vind je in het menu onder de kop kennis. Over het algemeen geldt dat hoe kleiner de kopmaat en hoe langer de plank, des te sneller deze gaat kromtrekken door het droogproces. Bij langere lengtes, bijvoorbeeld tussen 4 en 6 meter lengte kan hierdoor geen zekerheid geboden worden inzake rechtheid. Daar tegenover staat: hoe kleiner de kopmaat des te gemakkelijker te corrigeren. Om 'kromheid' zoveel mogelijk te voorkomen is het advies het hout zo snel mogelijk op de juiste manier na levering te monteren/verwerken c.q. te fixeren.

9. Pinholes

Pinholes zijn kleine gaatjes in het hout. Deze zijn gemaakt door nathoutboorders. De insecten leven van de sapstroom in bomen en sterven zodra de boom is gekapt. Na de kap komen er geen nieuwe pinholes bij. De pinholes hebben geen invloed op de duurzaamheid of op de statische eigenschappen van het hout en mogen voorkomen in hout.

10. Sortering

Bij de product specificaties kan je de volgende begrippen tegenkomen:

 • AD: Air Dried (vers gezaagd waarna aan de lucht gedroogd)
 • KD: Kiln Dried (machinaal gedroogd)
 • QF3-4X: Dit is een rustieke sortering voor Eiken planken, waarbij noesten zijn toegestaan.
 • QPA-1. Dit is de meest gangbare sortering voor constructief eiken / balken en palen.
 • S/F: Zaagvallende kwaliteit (met noesten)
 • FAS: First and Seconds (Bij tropisch hardhout is dit de meeste gebruikte sortering waarbij ca. 80% van de lengte foutvrij moet zijn)

Sortering Western Red Cedar:

 • No.2Cl&Bt.: Nr 2 Clear & Better (sortering waarbij er nauwelijks noesten voorkomen)
 • Select Tight Knotty: Sortering met noesten

11. Montage

Verkeerd gebruik en/of verwerking kan ongewenste consequenties hebben. Vaak uit zich dit pas op lange termijn. Wij adviseren daarom de onderstaande voorschriften op te volgen:

 • Zeker voor buitentoepassing is een schroefbevestiging met voorboren de meest geschikte verbinding. Bevestiging met nietjes of nagels is in ieder geval bij eiken, lariks, douglas of tropisch hardhout niet geschikt. Zorg voor voldoende onderliggers of dwarsliggers bij zowel buitenvloeren als gevelbekleding. Bij 21 mm dikte adviseren we regelwerk op iedere 40 cm en bij 28 mm dikte op iedere 50 cm.
 • Goede ventilatie van het hout is erg belangrijk. Vocht achter of onder het hout moet weg kunnen. Direct bodemcontact dient te worden vermeden, tenzij het hout betreft met een hoge duurzaamheidsklasse.
 • Wanneer je een plank uit het zicht moet verwerken of wanneer je een plank moet verzagen, adviseren wij om niet zomaar de eerste de beste plank te pakken. Gebruik een plank die je "minder mooi vindt" of gebruik de plank met de grootste kromming. Op onze website vind je diverse montagehandleidingen.

12. Afwerking

Veel houtsoorten kunnen onbehandeld worden verwerkt. Het hout zal door de UV-straling van de zon vergrijzen. Wil je het hout behandelen, zorg dan bij de keuze van een behandeling dat het vocht het hout rondom kan verlaten. Laat je hierbij goed informeren door een verfspecialist.

13. Opslag

Mocht je het hout niet meteen verwerken, dan is het belangrijk het geleverde pakket niet rondom met plastic in te pakken. Wij adviseren het hout op te slaan op een goed geventileerde plaats in de buitenlucht met vermijding van directe zonnewarmte. Zorg ervoor dat iedere laag planken is voorzien van drooglatten. Op verzoek leveren we deze mee. Tot slot is het belangrijk het pakket met enkele spanbanden dicht te trekken, zodat het hout gelijkmatig kan drogen zonder te vervormen of krom te trekken.

14. Biologische eigenschappen

Hout werkt; oftewel het krimpt en zet uit. Dit is afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. Natuurlijke eigenschappen, afwijkingen, noesten en kenmerken moeten daarom altijd in acht worden genomen. Iedere houtsoort haar eigen geur, structuur, buigsterkte, treksterkte, duurzaamheid, hardheid, breeksterkte, et cetera. De eigenschappen van hout verschillen per soort. Laat je daarom goed informeren welke eigenschappen behoren bij de houtsoort die je kiest. In het bijzonder moet de koper bij aankoop en verwerking rekening houden met biologische, fysische en chemische eigenschappen van hout. Het scala aan natuurlijke kleur-, structuur- en andere verschillen binnen een houtsoort zijn de typische eigenschappen van het natuurproduct hout en vormen geen grond voor een klacht of aansprakelijkheid. Hout is en blijft een natuurproduct, wij kunnen niet garanderen dat het product absoluut recht of maatvast is c.q. blijft.

15. Reclamatie

Is de bestelling ontvangen, maar zie je gebreken of beschadigingen aan het hout? Neem dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen het redelijk termijn van maximaal drie werkdagen, contact op met GevenHout. Voeg foto’s van de beschadigde producten toe aan de correspondentie. Samen zorgen wij voor een oplossing.

16 Overig

Hout als grondstof is duurzaam en is een onuitputtelijke grondstofbron. Iedere houtsoort heeft haar eigen specifieke kenmerken zoals a.o. kleur, textuur, geur, structuur, buigsterkte, treksterkte, duurzaamheid en hardheid. Tijdens de groei van een boom worden deze unieke kenmerken ontwikkeld wat zorgt voor een geweldig natuurproduct. Hout is een duurzaam product met oneindig veel toepassingsmogelijkheden waar men met de juiste montage heel lang plezier van kan hebben. Door het verwerken van hout wordt het vrijkomen van CO2 uitgesteld.

Direct contact

Heb je een vraag? Verstuur hier je bericht of neem telefonisch contact met ons op. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur en helpen je graag verder!